Decimus Magnus Ausonius (ca. 310 – ca 393/4)

Decimus Magnus Ausonius werd omstreeks 310 n.C. in Burdigala (thans Bordeaux) geboren. In 337 werd hij leraar grammatica en later professor retorica. In 365 ontbood keizer Valentinianus I hem naar Augusta Treverorum (thans Trier) als privéleraar voor zijn zoon Gratianus. Na de dood van de keizer in 375 bekleedden Ausonius en diverse leden van zijn familie de hoogste posten in het staatsapparaat. Aan zijn carrière als staatsman (adviseur van de jonge keizer Gratianus) kwam een einde, toen de usurpator Magnus Maximus zich in 384 meester maakte van de macht over het westelijk deel van het Imperium. Ausonius viel in ongenade en kort daarop verliet hij Trier en keerde terug naar zijn geboortestreek.