Floridaetvaria

Van Catullus zijn 116 gedichten (Carmina) bewaard gebleven. Die zijn van heel ongelijke lengte (van 2 tot 408 versregels, samen 2.280 verzen) en geschreven in uiteenlopende versmaten. Traditioneel wordt zijn oeuvre ingedeeld in drie groepen: de carmina 1-60, korte gedichten in jambische of lyrische metra, die hij aan de Griekse literatuur ontleende; de lange gedichten 61-68 (met de beroemde bruiloftsliederen); de carmina 69-116, korte en vaak agressieve epigrammen in elegische disticha. Catullus publiceerde vertalingen of bewerkingen van Griekse modellen (o.a. Callimachus en Sappho), maar werd vooral onsterfelijk door zijn persoonlijke gedichten. Als een rode draad door heel de bundel loopt zijn liefdesverhouding met Lesbia, over wie 25 gedichten handelen. Daarin vertolkt hij op een hartstochtelijke manier de gevoelens en stemmingen die zijn hart beroerden ten overstaan van zijn geliefde. De andere carmina gaan over zijn persoonlijke belevenissen, zijn emotionele vriendschappen en vijandschappen. Hij gaat geen enkel onderwerp uit de weg en spaart niemand: zijn agressie richt zich o.a. tegen slechte dichters, rivalen in de liefde, politici (zoals Caesar) en de traditionele moraal.